ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ, докторант по театрознание

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ, докторант по театрознание

Автореквием или да съпреживяваш съдбата си с тази на гения. „Амадеус“ на Слави Шкаров в русенския театър Слави Шкаров {1941-1988} е един от режисьорите, оставили най-ярка следа в летописа на русенския театър „Сава Огнянов“. Роден на 12 април 1941 г. Във Велико...
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ, докторант по театрознание в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ, докторант по театрознание в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“

Размисли, относно жанровите характеристики на спектаклите на Слави Шкаров. Един внимателен и задълбочен преглед на драматургичните текстове, изграждащи спектаклите на Слави Шкаров недвусмислено би показал, че сред тях почти напълно отсъстват представителите на т....