„АМАЗОНКАТА“ от Богомил Райнов

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Екатерина Енева
Участват: Ана (Амазонката) – Надя Михайлова, Елена – Ани Спасова, Павел – Трайко Начев,
Владо – Николай Узунов, Мими – Антоанета Кръстева, Иван Иванов – Климент Михайлов.

Премиера – 11 октомври 1969 г.

„ВКУС НА ЧЕРЕШИ“ от Агниешка Осиецка

Пиесата се поставя за първи път на българска сцена.

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Цанко Войнов
Музика и текст на песните Булат Окуджава

Участват:

Жената – Иванка Бенчева, Мъжът – Константин Димчев.
Оркестър в състав: Николай Бурмов – пиано, Алексан- дър Лазаров – флейта, Александър Георгиев – бас-ки- тара,
Пламен Загоров – барабани.

Премиера – 19 ноември 1970 г.

„СЪД НА ЧЕСТТА“ от Рангел Игнатов

Пиесата се поставя за първи път на българска сцена.

Постановка: Слави Шкаров
Сценография и костюми: Екатерина Енева

Премиера – 10 ноември 1971 г.

Участват:

Полковник Огнянов – Васил Попилиев, Инж.-лейтенант Александров – Николай Калчев,
Весела – Людмила Петрова, Другарят от миналото – Трайко Начев, Другарят от настоящето – Янко Чернев,
Елена – Диана Деянова, Искра – Виолета Вапцарова, Мариана – Антоанета Кръстева, Командирът – Герасим Павлов,
Майор Кара- гаев – Георги Радомиров, Лейтенант Палийски – Димитър Коканов, Художникът – Климент Михайлов,
Техникът – Николай Ангелов, Капитан Янев – Георги Кодов.

„ДЕЦАТА НА ВАНЮШИН“, от Сергей Найдьонов

Превод: Слави Шкаров

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Цанко Войнов
Песните аранжира: Иван Филев

Участват:

Ванюшин Александър Егорович – Янко Чернев, Веселин Ралев; Арина Ивановна – Ева Ганева, Константин – Климент Михайлов,
Алексей – Димитър Коканов, Клавдия
Иванка Бенчева, Людмила – Виолета Вапцарова, Аня
Антоанета Кръстева, Катя – Виолета Славова, Елена
Марина Прашанова, Павел Шчоткин – Николай Калчев, Степан Красавин – Николай Ангелов, Кукарникова
Невяна Шаркова, Ина – Людмила Петрова, Авдотя – Елена Данченко, Акулина – Стоянка Муртаджиева, Пазач – Георги Кодов.

Премиера – 11 февруари 1972 г.

„ЧАС ПИК (ЧАСЪТ НА ВЪРХОВОТО НАТОВАРВАНЕ)“ от Ежи Стефан Ставински

Постановка: Слави Шкаров
Сценография и костюми: Николай Сърчаджиев

Участват:

Кшиштоф Максимович – Климент Михайлов, Дося – Стефка Стефанова, Ева – Лидия Станчева,
Мая – Надя Михайлова, Божена – Ева Волицер, Обуховски – Николай Ангелов, Радневски – Димитър Коканов, Давидович
– Минко Минков, Тшос – Петър Костов, Анджей Белецки – Трайко Начев,
Янек Боженцки – Рашко Младенов, Елжбета Боженцка – Диана Деянова, Марта – Елена Данченко,
Забелски – Симеон Ганев, Професор – Коста Димов, Италианец – Георги Кодов, Елжбиетка – Денка Атанасова,
Приятел – Рашко Младенов.

Премиера – 14 октомври 1972 г.

„РИЧАРД ІІІ“ от Уилям Шекспир

Постановка: Слави Шкаров
Сценография и костюми: Цанко Войнов
Музика: Дечо Таралежков

Участват:

Крал Едуард ІV – Петър Костов, Едуард – Николай Данаилов, Ричард – Румен Рачев, Джордж – Виктор Данченко,
Ричард ІІІ – Васил Попилиев, Хенри – Николай Калчев,
Кардинал Борчър – Андрей Медникаров, Томас Ротрем – Коста Димов, Джон Мортън – Стойчо Стойчев,
Дюк Бъкингам – Димитър Коканов,
Граф Ривърз – Божидар Манев, Маркиз Дорсът – Трайко Начев,
Лорд Грей–Тенко Кунев, Лорд Ловъл – Рашко Младенов, Лорд Хейстингз – Климент Михайлов, Лорд Стенли – Янко Чернев,
Сър Ричард Ретклив – Симеон Ганев, Сър Уи- лям Кейтсби – Николай Ангелов, Сър Джеймз Тиръл
–Георги Кодов, Сър Робърт Брейкънбъри – Веселин Ралев, Лордмер – Герасим Павлов,
Кралица Елизъбът–Елена Стефанова, Маргарет – Надежда Михайлова, Дукеса Йоркска – Ева Ганева,
Леди Ана – Ева Волицер, Джейн Шор – Елена Данченко, Граждани – Минко Минков, Димитър Йорданов, Васил Антов и други.

Премиера – 2 март 1973 г.

„БАЛАДА ЗА ТЪЖНАТА КРЪЧМА“ от Едуард Олби

Постановка: Слави Шкаров

Сценография: Никола Николов
Костюми: Виолета Русева
Музикално оформление: Снежана Николова

Участват:

Разказвач – Константин Димчев, Рейни І-ви – Николай Калчев,
Рейни ІІ-ри – Рашко Младенов, Стъмпи Макфайл – Димитър Йорданов, Хенри Мейси – Трайко Начев,
Мис Амилия Евънс – Иванка Бенчева, Лаймън Уилис – Николай Ангелов, Ема Хейл – Живка Пенева,
Мис Питърсън – Антоанета Кръстева, Мърли Райън – Константин Димчев, Росър Клайн – Коста Димов,
Мервин Мейси – Климент Михайлов, Хенри Форд Кримп – Васил Антов, Пастор – Андрей Медникаров, Жена – Невяна Шаркова.

Премиера – 26 януари 1975 г., Операта.

„БОРЯНА“ от Йордан Йовков

Постановка: Слави Шкаров
Сценография и костюми: Нейко Нейков

Участват:

Боряна – Румяна Ташева, Албена Казакова; Златил
–Минко Минков, Рали – Георги Стефанов, Андрея
–Константин Димчев, Павли – Владимир Братанов,
Вида – Иванка Бенчева, Елица – Албена Казакова, Румяна Ташева;
Вълчан Нанов – Виктор Данченко, Васил Ваклин – Николай Ангелов,
Едрю – Никола Чиприянов, Никола – Веселин Ралев, Петър – Любомир Мирчев,
Старата снаха – Елена Данченко, Младата снаха – Стефка Стефанова.

Премиера – 12 ноември 1975 г., Операта

„КРЪЧМАТА ПОД ЗЕЛЕНОТО ДЪРВО“ от Петер Ковачик

Поставя се за първи път на българска сцена по случай Декадата на чехословашката драматургия в България – май 1977

Постановка: Слави Шкаров

Сценография: Цанко Войнов
Костюми: Хелена Безакова (гост-художник от Словашкия национален театър – Братислава)
Музика: Рашко Младенов

Участват:

Момичето – Албена Казакова, Мариана Димитрова, Петя Хрису;
Драгоманката – Иванка Бенчева, Дьолдьо–Георги Николов, Владимир Братанов;
Кръчмарят – Николай Ангелов, Репан – Васил Попилиев,
Овчарят – Георги Стефанов, Ковачът – Климент Михайлов, Калфата (Скрофулозата) – Минко Минков,
Валентин Гаджоков; Американецът – Константин Димчев, Франтът – Трайко Начев,
Емигрантът – Коста Димов, Инспекторът – Георги Радомиров,
Професионалистът – Ангел Ангелов, Злобният – Димитър Гилев, Севдалин Попов; Комарджията–Димитър Йорданов,
Газдата – Васил Антов, Ораторът–Божидар Манев, Работникът – Любомир Мирчев,
Майсторът-дърводелец – Веселин Ралев, Месарят – Николай Митев, Нотариусът – Андрей Медникаров,
Протоколистът – Владимир Братанов, Георги Николов.

Премиера – 11 май 1977 г., Операта
Спектакълът участва в Декада на чехословашката драматургия в България – м. май 1977 г.,

„ОТ ЗЕМЯТА ДО НЕБЕТО“ от Никола Русев

Постановка: Слави Шкаров
Сценография: Нейко Нейков
Костюми: Виолета Радкова

Участват:

Гаврил – Ангел Ангелов, Ванков – Севдалин Попов, Павел – Владимир Братанов,
Караюсеина – Стоян Георгиев, Мюдюринът – Коста Димов, Неджип ага – Стефан Найденов,
Тодор – Валентин Гаджоков, Пена – Елена Стефанова, Будин – Георги Стефанов, Кундурджията
–Никола Чиприянов, Найден – Константин Димчев, Шабаница – Марина Прашанова,
Поп Никола – Цанко Войнов, Кесяка – Климент Михайлов, Кесяковица – Иванка Бенчева,
Брайко – Трайко Начев, Д-р Рашко – Андрей Медникаров, Даскал Кольо – Любомир Мирчев,
Кукури- нека – Димитър Йорданов, Гайтанека – Димитър Гилев, Каменарчето – Пламен Симеонов,
Тиханека – Николай Митев, Душана – Здравко Владимиров, Гагата – Васил Антов,
Тосуна – Николай Ангелов, Стоян – Георги Радомиров, Сапуна – Минко Минков,
Сапунката – Румяна Ташева, Никола – Петър Костов, Спас – Георги Николов,
Евка – Мариана Димитрова, Рале – Божидар Манев, Ралевица – Диана Деянова,
Ослека – Александър Бечев, Ослековица – Антоанета Кръстева, Въло – Веселин Ралев, Въловица – Миланка Петрова,
Дъщеря им–Людмила Петрова, и целият състав на театъра.

Премиера – 1 февруари 1978 г., Операта

„НАЗДРАВЕ“ от Пиер Шено

Поставя се за първи път на българска сцена.

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Надежда Митева

Участват:

Луиз – Елена Стефанова, Мишел Гарон – Николай Ангелов,
Людовик Мерикур – Ангел Ангелов, Любомир Мирчев; Люси Мерикур – Румяна Ташева, Людмила Петрова;
Вивиан Боасиер – Иванка Бенчева, Господин Атропо – Севдалин Попов, Андре Марешал – Георги Радомиров.

Премиера – 28 октомври 1978 г.

„БОСИЛЕК ЗА ДРАГИНКО“ от Константин Илиев

Постановка: Слави Шкаров

Сценография: Нейко Нейков
Костюми: Надежда Митева
Музика: Стефан Драгостинов

Участват:

Лазар Драгинков – Васил Попилиев, Камен – Владимир Братанов, Валентин Гаджоков;
Райна – Иванка Бенчева, Цвята – Марина Прашанова, Баба Димитра – Диана Деянова, Калуша – Миланка Петрова, Марин Сойков
–Климент Михайлов, Керан Чандов – Георги Стефанов, Богомила Шарланова – Албена Казакова, Христо Житов
–Константин Димчев, Велика – Антоанета Кръстева, Пена – Живка Пенева, Василица – Петрана Халачева,
Кънчо Катърът – Николай Ангелов, Кормянецът – Огнян Каменарски, Ангел Ангелов; Черкезът – Николай Митев;
Баба Злата държавната жена – Елена Стефанова, Цачо Орманлийски – Минко Минков, Гешо Голомешев
–Севдалин Попов, Дядо Горан – Димитър Йорданов, Дядо Калчо – Коста Димов, Вълчан Савов – Валентин Гаджоков,
Владимир Братанов; Яна – Стефка Стефанова, Гърбавото – Виолета Славова, Купен Киро – Ангел Ангелов, Огнян Каменарски; Картоиграчи – Александър Бечев, Васил Антов.
Премиера – 28 февруари 1979 г., Операта.
Спектакълът участва в Шести национален преглед на българската драма и театър – май–юли 1979 г. Получава следните награди:
Районен преглед – Велико Търново: Слави Шкаров (първа награда за режисура),
Нейко Нейков (първа награда за сценография),
Васил Попилиев (първа награда за актьорско майсторство),
Миланка Петрова (втора награда), Николай Ангелов (трета награда),
Валентин Гаджоков (трета награда), Георги Стефанов (трета награда).
Заключителен етап – София: Слави Шкаров (втора награда за режисура),
Васил Попилиев (първа награда за актьорско майсторство),
Елена Стефанова (трета награда), Валентин Гаджоков (трета награда), Стефан Драгостинов (за музика).

„ПОКАНА ОТ ПАРИЖ“ от Панчо Панчев

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Надежда Митева

Участват:

Бай Васил – Минко Минков, Гелето – Николай Ангелов, Корнелия – Живка Пенева, Сирма – Людмила Петрова,
Надежда Личева – Албена Казакова, Надежда Мичева – Светла Николова,
Даскалов – Георги Радомиров, Калина Стоева – Виолета Славова,
Райна Иванова – Иванка Бенчева, Радето – Антоанета Кръстева,
Николай – Владимир Братанов, Стефанова – Миланка Петрова.

Премиера – 28 май 1979 г., Театъра

„НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ“ от Александър Гелман

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Цанко Войнов

Участват:

Льоня Шиндин – Валентин Гаджоков, Алла Шиндина – Елена Иванова, Малисов – Емил Иванов, Юрий Девятов
– Георги Николов, Виолета Нуйкина – Марина Прашано- ва, Антоанета Кръстева;
Генадий Семьонов – Климент Михайлов, Кондуктор – Христо Памуков, Ревизор – Веселин Ралев,
Младеж – Огнян Каменарски, Любомир Мирчев; Старшина от милицията – Елена Данченко, Пътник – Васил Антов.

Премиера – 31 октомври 1979 г., Операта

„СИНИ КОНЕ НА ЧЕРВЕНА ТРЕВА“ от Михаил Шатров

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Виолета Радкова
Музика: Рашко Младенов

Участва:

Ленин, Владимир Илич – Васил Попилиев; Д-р Обух–Трайко Начев,
Наташа – Людмила Петрова, Долгов–Георги Николов, Ярматов – Климент Михайлов,
Зайчиков – Минко Минков, Цюрюпа – Божидар Манев, Млад сътрудник от Совнаркома – Валентин Гаджоков,
Тихонов-Луговой – Николай Ангелов, Д-р Епщайн – Коста Димов, Гончаров – Любомир Мирчев,
Зебликова – Албена Казакова, Христовой – Климент Михайлов, Пивоварова–Светла Николова, Наринкова – Петрана Халачева,
Ася – Елена Иванова, Клара Цеткин – Елена Стефанова; Улянова, Мария Илична – Диана Деянова; Крупская,
Надежда Константиновна – Марина Прашанова, Сапож- никова – Миланка Петрова.

Премиера – 11 април 1980 г., Операта

„ФЕНОМЕНИ“ от Григорий Горин

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Цанко Войнов
Музикално оформление: Ася Върбанова
Консултант сценични ефекти: Николай Николаев

Участват:

Михаил Прохоров – Владимир Братанов, Сергей Клягин
– Минко Минков, Евгений Иванов – Климент Михайлов,
Олег Ларичев – Трайко Начев, Елена Ларичева – Елена Андреева,
Антон – Николай Митев, Камериерка – Живка Пенева.

Премиера – 18 октомври 1980 г., Театъра

„ЕСЕНТА НА ЕДИН СЛЕДОВАТЕЛ“ от Георги Данаилов

Постановка: Слави Шкаров
Сценография и костюми: Виолета Радкова

Участват:

Андреев – Валентин Гаджоков /Косьо Станев/, Петров – Константин Димчев, Милев – Георги Стефанов,
Сарафов – Васил Попилиев, Андрей Медникаров; Мария – Албена Казакова, Жената на Петров – Антоанета Кръстева, Елена– Людмила Петрова, Иванов – Георги Радомиров,
Христова – Миланка Петрова, Алексиев – Минко Минков.

Премиера – 20 февруари 1981 г., Операта

„ДОМ М. ФАБИАНЪ“ драма в един ден от Кънчо Атанасов

Поставя се за първи път на българска сцена.

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Виолета Радкова
Музикално оформление: Дора Грашева

Участват:

Марин Крусев – Николай Ангелов, Людмила Крусева–Миланка Петрова,
Павел – Косьо Станев, Нели – Албена Казакова, Мила – Людмила Петрова,
Оня Дългия – Христо Памуков, Старецът Крусев – Минко Минков, Климент Михайлов;
Другарката от ЕСРАГОН – Стефка Стефанова, Петрана Халачева; Кайшанов – Николай Митев, Томов – Емил Иванов,
Бай Димитър – Лъчезар Янев.

Премиера – 24 септември 1982 г., Театъра

„САКО ОТ ВЕЛУР“ от Станислав Стратиев

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Нейко Нейков
Музика: Чавдар Селвелиев
Текст на песните: Димитър Керелезов
Хореография: Стоян Георгиев

Участват:

Иван Антонов – Косьо Станев,
Чиновникът – Климент Михайлов, Евгени – Венцислав Петков,
Жоро – Александър Митев, Дерменджиева – Галина Миланова, Светла Николова;
Висящият – Минко Минков, Трайко Начев; Съпругата – Диана Деянова, Елена Андреева;
Синът – Христо Памуков, Отговорник Първи – Веселин Ралев, Отговорник Втори – Георги Радомиров,
Лекарката – Петрана Халачева, Лекарят – Андрей Медникаров,
Домакинята – Стефка Стефанова, Живка Пенева; 56-го- дишният – Трайко Начев, Минко Минков; Първи селянин
– Васил Антов, Коста Димов; Втори селянин – Петър Костов, Бръснарят – Петър Костов.

Премиера – 12 ноември 1982 г., Операта

„АМАДЕУС“ от Питър Шафър

Поставя се за първи път на българска сцена.

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Виолета Радкова
Музикално оформление: Христо Стоев
Пластика: Стоян Георгиев

Участват:

Антонио Салиери – Константин Димчев,
Волфганг Амадеус Моцарт – Косьо Станев,
Констанца Вебер – Миланка Петрова, Албена Хаджиева; Игнац Грайбиг – Коста Димов, Йозеф ІІ – Климент Михайлов,
Граф Йохан Килиан Фон Щрак – Георги Стефанов, Граф Франц Орсини–Розенберг – Трайко Начев,
Барон Готфрид Ван Свитен – Лъчезар Янев,
Вятърчета (Разносители на новини, клюки и слухове) – Николай Ангелов, Минко Минков, Николай Митев, Георги Радомиров;
Катерина Кавалиери–Елена Андреева, Капелмайсторът Боно – Христо Памуков,
Граждани на Виена – Севдалин Попов, Стефка Стефанова, Антоанета Кръстева, Александър Митев.

Премиера – март 1983 г., Операта
Спектакълът гостува в Пловдив, на сцената на Античния театър. Косьо Станев получава наградата на Съюза на артистите в България за ролята на Моцарт.

„КОШНИЦИ“ от Йордан Радичков

Поставя се за първи път на българска сцена.

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Нейко Нейков
Музика: Михаил Шишков
Пластика: Стоян Георгиев

Участват:

Йоната – Константин Димчев, Роднина на Йоната – Николай Ангелов, Стоилко – Косьо Станев, Червената шапчица – Бойка Велкова,
Давидко – Никола Чиприянов, Николай Митев; Бай Гаврилов – Емил Иванов,
Тахо – Любомир Фърков, Мургава кошничарка – Миланка Петрова, Мургав мечкар – Николай Митев, Димитър Димчев; Мечка – Михаил Михайлов, Куче Влачи – Климент Михайлов (след смъртта му през май 1984 г. роля- та се изпълнява от Никола Чиприянов).

Премиера – 24 декември 1983 г., Операта

Спектакълът участва в Седми национален преглед на българската драма и театър – май–юни 1984 г.

Получава следните награди:

Районен преглед Габрово – Константин Димчев (първа награда за актьорско майсторство),
Емил Иванов (първа награда за актьорско майсторство),
Нейко Нейков (първа награда за сценография),
Михаил Шишков (за музикално оформление).
Заключителен етап в София – Нейко Нейков (трета награда за сценография),
Константин Димчев (трета награда за актьорско майсторство).

„МАТА ХАРИ“ от Недялко Йорданов

Постановка: Слави Шкаров
Сценография и костюми: Нейко Нейков
Музика: Стефан Драгостинов

Участват:

Аделина Тошева – Марина Прашанова, Симеон Пеев – Георги Радомиров,
Доктор Стаматов – Косьо Станев, Райна – Бойка Велкова, Емануела – Галина Миланова,
Охльо-Бохльо – Николай Ангелов, Виктория – Даниела
Горанова, Захари – Емил Иванов, Тоничка – Людмила Радичева,
Константин – Любомир Фърков, Кичка – Румяна Ташева, Иван Попов – Михаил Михайлов.

Премиера – 22 септември 1984 г., Операта

„ДВАНАЙСЕТА НОЩ“ от Уилям Шекспир

Постановка: Слави Шкаров
Сценография: Иван Попов
Костюми: Виолета Радкова
Музика: Михаил Шишков
Пластика и танци: Стоян Георгиев

Участват:

Орсино – Лъчезар Янев, Себастиан – Димитър Димчев, Антонио – Огнян Жеков,
Капитанът – Трайко Начев, Валентин – Христо Памуков, Турио – Драгомир Стойков,
Сър Тоби Хлъц – Цако Дачев, Сър Андрю Чикчирик – Николай Ангелов,
Малволио – Любомир Фърков, Фесте – Косьо Станев, Оливия – Миланка Петрова,
Мария– Даниела Горанова, Виола – Бойка Велкова.

Премиера – 5 октомври 1985 г., Операта

„ДВАНАЙСЕТА НОЩ“ от Уилям Шекспир

Постановка: Слави Шкаров
Сценография: Иван Попов
Костюми: Виолета Радкова
Музика: Михаил Шишков
Пластика и танци: Стоян Георгиев

Участват:

Орсино – Лъчезар Янев, Себастиан – Димитър Димчев, Антонио – Огнян Жеков,
Капитанът – Трайко Начев, Валентин – Христо Памуков, Турио – Драгомир Стойков,
Сър Тоби Хлъц – Цако Дачев, Сър Андрю Чикчирик – Николай Ангелов,
Малволио – Любомир Фърков, Фесте – Косьо Станев, Оливия – Миланка Петрова,
Мария– Даниела Горанова, Виола – Бойка Велкова.

Премиера – 5 октомври 1985 г., Операта

„СРЕБЪРНА СВАТБА“ от Александър Мишарин

Превод и сценична редакция Слави Шкаров.
Поставя се за първи път на българска сцена.

Постановка: Слави Шкаров
Сценография и костюми: Иван Попов
Музикално оформление: Чавдар Селвелиев

Участват:

Важнов Павел Романович – Георги Стефанов, Устиния Карповна – Елена Стефанова, Лидия Василевна – Еми- лия Димитрова,
Сирий Василий Василиевич – Цако Дачев, Голошчапов Кронид Захарович – Трайко Начев, Калерия Фьодоровна – Миланка Петрова,
Тоня – Евели- на Бучаклиева, Аглая – Лидия Стефанова, Гей – Косьо Станев, Виборнов – Иван Самоковлиев.

Премиера – 18 февруари 1987 г., Операта

„КУЧЕШКО СЪРЦЕ“ от Михаил Булгаков

Поставя се за първи път на българска сцена.

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Виолета Радкова
Музикално оформление: Михаил Шишков

Участват:

Филип Филипович Преображенски – Иван Самоковлиев;
Куче, Буби, Новият човек, П. П. Бубевски – Любомир Фърков;
Котарак, Госпожица, Вознесенска, Васнецова – Лидия Стефанова; Репортер, Журналист, Милиционер – Трайко Начев,
Фьодор – Минко Минков, Зинаида Буни- на – Антоанета Кръстева, Иван Арнолдович Борментал – Никола Чиприянов,
Дария Петровна Иванова – Милка Балинова; Господин, Пациент, Следовател – Косьо Станев;
Швондер, Бухал, Старица – Георги Стефанов, Николай Ангелов;
Пеструхин, Пациент, Дебел журналист, Военен – Иван Чипариков;
Първи и Втори (в скромна куртка) – Цако Дачев.

Премиера – 5 декември 1987 г., Операта

Спектакълът гостува в София.

„БАВАЧКИТЕ“ от Георгос Скуртис

Постановка: Слави Шкаров

Сценография и костюми: Нейко Нейков
Музикално оформление: Михаил Шишков

Участват:

Петрос – Минко Минков, Павлос – Цако Дачев, Ставрос – Николай Ангелов.

Премиера – 17 март 1988 г., Младежки клубен център

СПЕКТАКЛИ В СЛИВЕН

„МАТА ХАРИ“ от Недялко Йдрданов  1983-1984 г

„Мата Хари“ /актьорите Йорданка Стефанова и Николай Мандажиев/
„Мата Хари” /Тодор Близнаков, Ивайло Христов, Сеня Александрова, Красимира Недкова, Атанас Янакиев, Анелия Георгиева, Йорданка Стефанова/

„Мата Хари“ /Йорданка Стефанова, Лидия Гяурова, Атанас Атанасов, Атанас Янакиев/

Фотосите са предоставени на сп. „Театър” от Драматичен театър – Сливен. Фотограф – Свилен Славов

„ПРАГ“ от Алексей Дударев – 1984-1985 г

„Праг“ /Ивайло Христов и сценографа Нейко Нейков/
„Праг“ /Ивайло Христов и Тодор Близнаков/

„Праг“ /Йорданка Стефанова, Тодор Близнаков, Михаил Илийков, Валентин Танев, Сеня Александрова/
„Праг“ /Ивайло Христов, Нейко Нейков, Валери Малчев

Фотосите са предоставени на сп. „Театър” от Драматичен театър – Сливен. Фотограф – Свилен Славов

„РЕВИЗОР“ от Н.В.Гогол – 1986-1987

„Ревизор“ /Николай Костадинов, Борислав Стоилов, Ивайло Панайотов, Евгений Джуров-сътрудник
„Ревизор“ /Тодор Близнаков/

„Ревизор“ /Борислав Стоилов, Николай Костадинов, Йорданка Витанова/

„Ревизор“ /Валери Малчев, Михаил Илийков, Валентин Танев /
„Ревизор“ /Никола Додов, Йорданка Витанова, Лидия Гяурова, Валентин Танев“

Фотосите са предоставени на сп. „Театър” от Драматичен театър – Сливен. Фотограф – Свилен Славов

„МОЛИЕР ИЛИ СЪЗАКЛЯТИЕТО НА ЛИЦЕМЕРИТЕ“ от Михаил Булгаков  – 1987-1988

„Молиер или съзаклятието на лицемерите “ /Валентин Танев, Валери Малчев/
„Молиер или съзаклятието на лицемерите“ /Борислав Стоилов, Валентин Танев/

Фотосите са предоставени на сп. „Театър” от Драматичен театър – Сливен. Фотограф – Свилен Славов

Сподели с приятели